Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7420/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7420/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1613/HQQN-NV ngày 09/10/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề nối mạng giữa thương nhân và cơ quan Hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 Điều 4 mục II Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế nội dung sau:

- Thương nhân có trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa nhập vào, xuất ra tại kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế;

- Thương nhân có trách nhiệm kết nối mạng về phần mềm quản lý nêu trên với cơ quan Hải quan. Việc nối mạng phải đảm bảo cho phép cơ quan Hải quan sử dụng được phần mềm quản lý hàng hóa miễn thuế để kiểm tra, khai thác thông tin liên quan đến hàng hóa nhập vào, xuất ra tại kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế;

- Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý cũng như nối mạng với cơ quan Hải quan thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chịu trách nhiệm;

- Ngoài các nội dung nêu trên, thương nhân cần đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Về vấn đề triển khai phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế tại cơ quan Hải quan thì Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7420/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.604

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217