Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7348/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7348/BCT-XNK
V/v hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất khoáng sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Phúc Hà
(Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

 

Trả lời công văn số 70/CV-KPH ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Công ty TNHH Kim Phúc Hà về việc tạm nhập khoáng sản qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Các mặt hàng khoáng sản Công ty xin tạm nhập tái xuất không thuộc Danh mục được phép xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Vì vậy, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, khi tạm nhập tái xuất các mặt hàng này, Công ty phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Thủ tục và hồ sơ xin cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương.

2. Về cửa khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu quốc tế, trừ trường hợp được Ủy ban nhân dân nơi có Khu Kinh tế cửa khẩu cho phép làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu trong Khu Kinh tế cửa khẩu.

Như vậy, Công ty không được phép tạm nhập các mặt hàng này qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. Việc cho phép tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trong trường hợp được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành về tạm nhập tái xuất hàng hóa và quy định của cơ quan hải quan về việc giám sát hàng hóa từ khi tạm nhập cho đến khi tái xuất ra khỏi Việt Nam, đảm bảo tái xuất đúng những hàng hóa Công ty đã tạm nhập.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: CNNg, TMBG&MN;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7348/BCT-XNK ngày 19/08/2013 hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.537

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!