Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7311/TCHQ-GSQL về kiểm dịch đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7311/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7311/TCHQ-GSQL
V/v kiểm dịch đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2038/HQĐNa-GSQL ngày 12/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc khi thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 liên quan đến kiểm dịch thực vật đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kiểm dịch thực vật đối với trường hợp hàng hoá nhập từ nước ngoài gửi kho ngoại quan sau đó xuất ra nước ngoài, hàng hoá từ nội địa xuất khẩu gửi kho ngoại quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 12, Điều 15, Điều 16 Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật Điều 1 Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNN ngày 15/8/2012 và hướng dẫn tại Công văn số 3944/BNN-BVTV ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

2. Trường hợp hàng hoá nhập từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan sau đó nhập khẩu vào nội địa: Ngoài Giấy chứng nhận kiểm dịch khi nhập kho ngoại quan, Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan phải căn cứ kết quả kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu của cơ quan kiểm dịch để làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.

Tổng cục Hải quan trả lời và đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch và căn cứ các văn bản nêu trên thực hiện đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7311/TCHQ-GSQL về kiểm dịch đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38