Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7246/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7246/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH EVER TECH PLASTIC Việt Nam  
(Đ/c: Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 128/2009 ngày 19/11/2009 của Công ty TNHH EVER TECH PLASTIC Việt Nam về đề nghị hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện để được áp dụng gia công chuyển tiếp: thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Về điều kiện để được áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Thủ tục Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản VIII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các hướng dẫn trên để thực hiện.

Riêng đối với vướng mắc của Công ty Cổ phần Giầy Đông Anh, ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6962/TCHQ-GSQL hướng dẫn Công ty thực hiện (gửi kèm công văn).

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17