Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7195/BKHĐT-KTCN năm 2013 xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7195/BKHĐT-KTCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7195/BKHĐT-KTCN
V/v xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 20198/BTC-CST ngày 13/9/2013 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng cáp ngầm xuyên biển 22kV thuộc Dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô, về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục đầu tư Dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn thực hiện Dự án do Công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư) đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đầu tư phần đường dây trên không và đường cáp ngầm 22 kV từ Đài Chuối đến xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Tại điểm 4b phần B mục I Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp quy định "Đối với các dự án đầu tư trong nước sử dụng vốn nhà nước thì Quyết định đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền đồng thời là Giấy chứng nhận đầu tư". Như vậy, Dự án nêu trên phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành (trong đó có việc miễn thuế nhập khẩu vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

2. Về xác định mặt hàng là vật tư trong nước chưa sản xuất được:

Theo danh mục vật tư xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng "cáp hạ thế, trung thế, cao thế bọc cách điện plastic và EPR, có tiết diện lớn nhất 1 pha đến 2000 mm2 (phần lõi), điện áp từ 0,6 kV - 170 kV" thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Tuy nhiên cáp điện sản xuất trong nước chủ yếu mới đáp ứng việc truyền tải điện ở trên không trung và dưới lòng đất (trong ống nhựa/ống kim loại bảo vệ).

Đối với lô hàng nhập khẩu của Dự án nêu trên là cáp điện 22 kV bọc cách điện plastic và EPR, có 3 lõi bằng đồng riêng biệt, mỗi lõi có tiết diện 240 mm2 được gộp làm 1 dây cáp chính sử dụng cho 3 pha và kèm theo 24 sợi cáp quang (có cấu hình đặc biệt nêu tại hồ sơ kèm theo) sử dụng làm cáp ngầm xuyên biển (với tổng chiều dài 23.166 mét). Loại cáp ngầm xuyên biển nêu trên hiện chưa có doanh nghiệp nào ở trong nước đăng ký sản xuất được, vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận lô hàng nhập khẩu nêu trên (cáp ngầm xuyên biển) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quý Bộ xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KTCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7195/BKHĐT-KTCN năm 2013 xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70