Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 718/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 718/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 718/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối Ngoại)
- Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch Đầu tư)

 

Hiện Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

- Theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì máy trò chơi điện tử có thưởng là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa Thông tin.

- Trước đây, theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính sẽ xác nhận số lượng, chủng loại máy cho từng doanh nghiệp được phép kinh doanh, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu theo danh mục của Bộ Tài chính cấp. Cơ quan Hải quan căn cứ vào danh mục do Bộ Tài chính và Bộ Thương mại cấp để làm thủ tục nhập khẩu.

- Nay theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì số lượng chủng loại “máy trò chơi điện tử có thưởng” được sử dụng tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và “doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành”. Bộ Tài chính không thực hiện việc xác nhận số lượng, chủng loại máy cho từng doanh nghiệp cụ thể nữa, theo đó khi làm thủ tục nhập khẩu Hải quan cửa khẩu không thể xác định được số lượng, chủng loại” “máy trò chơi điện tử có thưởng” Doanh nghiệp được phép nhập khẩu vì các vướng mắc sau:

+ Không xác định được số lượng chủng loại máy hiện doanh nghiệp đã nhập khẩu và đang sử dụng để xác định số lượng còn được nhập khẩu (vì cơ quan Hải quan không được bàn giao số liệu từ Bộ Tài chính và Bộ Công Thương) khi Bộ Tài chính và Bộ Công thương không cấp giấy phép nữa.

+ Việc thanh lý, tái xuất, tiêu hủy … trong một thời gian dài đã được Bộ Thương mại cấp phép, làm thủ tục nhập khẩu qua nhiều cửa khẩu khác nhau, vì vậy cơ quan Hải quan không thể biết được số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng mà doanh nghiệp đã nhập khẩu.

Do vậy, để có cơ sở chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia về vấn đề trên.

Tổng cục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTPHCM (để theo dõi)
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 718/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.837
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215