Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7154/BKHĐT-QLKKT năm 2013 về Danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7154/BKHĐT-QLKKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7154/BKHĐT-QLKKT
V/v: Danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 135/VGI ngày 10/7/2013 của Quý Công ty đề nghị xác nhận vật liệu chịu lửa của Công ty nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa vật tư trong nước sản xuất được theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 ban hành danh mục máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải tiêu dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thời điểm nhập khẩu các mặt hàng vật liệu chịu lửa nêu trên vào các năm 2010 và năm 2011 nên việc xác định các mặt hàng vật liệu chịu lửa trong nước đã sản xuất được hay chưa sẽ được xem xét căn cứ vào Danh mục hàng hóa, vật tư trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

2. Tại công văn số 08/BXD-VLXD ngày 21/3/2012, Bộ Xây dựng đã xác nhận danh sách các loại vật liệu chịu lửa do Công ty ký hợp đồng nhập khẩu với các bên bán là các loại vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được.

3. Điều 2, Thông tư số 04/2009/TT-BKH nêu trên quy định trong quá trình sử dụng Danh mục, nếu có ý kiến không thống nhất giữa cơ quan Hải quan với doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét để xử lý. Trường hợp tiếp tục còn vướng mắc thì Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định hoặc sửa đổi bổ sung Danh mục.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Công ty trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng làm việc với cơ quan Hải quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trình tự thủ tục nêu trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ KTCN;
- Lưu VT, QLKKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
Vũ Đại Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7154/BKHĐT-QLKKT năm 2013 về Danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37