Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 71/QLCL-CL1 về xuất khẩu thủy sản vào Ucraina do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 71/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 71/QLCL-CL1
V/v Xuất khẩu thủy sản vào Ucraina

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Ucraina

Ngày 30/7/2009, Cục đã có công văn số 1320/QLCL-CL1 thông báo tới các doanh nghiệp về việc ngày 14/01/2010, Cơ quan thẩm quyền Ucraina là Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y sẽ triển khai thực hiện quy định mới trong kiểm soát thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Ucraina. Để triển khai quy định trên, Cục đã gửi một số văn bản tới Cơ quan thẩm quyền Ucraina đề nghị cử đoàn cán bộ sang kiểm tra hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam và đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho 122 doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu xuất khẩu vào Ucraina được tiếp tục xuất khẩu thủy sản sau thời hạn quy định mới nêu trên có hiệu lực trong khi chờ để được Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra.

Đến nay, phía Ucraina đã thông báo sẽ cử 01 đoàn cán bộ sang kiểm tra các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam (dự kiến trong tháng 01/2010) nhưng chưa có ý kiến chính thức về đề nghị của Cục liên quan đến việc tiếp tục cho phép các doanh nghiệp chưa được Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra và cho phép xuất khẩu sau ngày 14/01/2010. Hiện nay, Cục đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón và làm việc với đoàn kiểm tra của Cơ quan thẩm quyền Ucraina.

Để tránh các vướng mắc phát sinh liên quan đến xuất khẩu thủy sản vào Ucraina, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các doanh nghiệp như sau:

1. Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Ucraina để có thông tin về thực trạng hoạt động kiểm soát nhập khẩu của Cơ quan thẩm quyền Ucraina đối với các lô hàng thủy sản có xuất xứ từ Việt Nam sau ngày quy định mới có hiệu lực.

2. Trong trường hợp, doanh nghiệp vẫn có nhu cầu đăng ký kiểm tra và xuất khẩu thủy sản vào Ucraina trước khi có ý kiến chấp thuận chính thức từ Cơ quan thẩm quyền Ucraina, doanh nghiệp cần có văn bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với rủi ro có thể xảy ra khi lô hàng nhập khẩu vào Ucraina.

3. Kịp thời thông báo về Cục các vướng mắc tại cảng nhập khẩu đối với các lô hàng xuất khẩu vào Ucraina sau ngày 14/01/2010 để được phối hợp giải quyết.

Đề nghị các doanh nghiệp lưu ý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT Phụ trách (để báo cáo);
- Cơ quan QLCL NLTS Trung bộ, Nam bộ;
- Các Trung tâm vùng 1-6;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71/QLCL-CL1 về xuất khẩu thủy sản vào Ucraina do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.653
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85