Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6882/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6882/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6882/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1883/HQLA-NV ngày 30/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về một số kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 1883/HQLA-NV dẫn trên liên quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ đã được hướng dẫn tại công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2013 của Tổng cục Hải quan.

2. Về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai đối với trường hợp cơ sở sản xuất, nhà xưởng do nhà đầu tư Khu công nghiệp đã xây sẵn, doanh nghiệp đến đầu tư tiến hành mua máy móc, thiết bị để sản xuất hàng xuất khẩu:

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, và trong đó về cơ sở sản xuất thì: "Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan". Việc kiểm tra cơ sở sản xuất để được áp dụng thời hạn 275 ngày thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An nghiên cứu kỹ Thông tư số 128/2013/TT-BTC và công văn số 6501/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6882/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132