Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6813/TCHQ-GSQL về việc cung cấp thông tin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6813/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6813/TCHQ-GSQL     
V/v cung cấp thông tin      

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương)

Trả lời công văn số 11098/BCT-KV1 ngày 4/11/2009 của Bộ Công Thương về việc chuẩn bị một số nội dung cho cuộc họp Tiểu ban Thương mại Việt Nam - Malaysia, Tổng cục Hải quan cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực hải quan như sau:

- Về tính hợp lệ của C/O: Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất xứ ASEAN theo các quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BTM ngày 22/5/2009. Theo đó, trường hợp cơ quan Hải quan có căn cứ nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O sẽ yêu cầu cơ quan cấp C/O tại nước xuất khẩu kiểm tra xác minh. Đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia gửi thư thông báo về tính hợp lệ của C/O, các C/O có liên quan đều được Hải quan Việt Nam chấp nhận. Trên thực tế, Hải quan Việt Nam có gửi một số C/O mẫu D của Malaysia yêu cầu cơ quan cấp C/O xác minh do chữ ký trên C/O không có/hoặc không giống với mẫu chữ ký lưu tại cơ quan hải quan (nhưng số lượng xác minh chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số C/O nộp cho hải quan); Tuy nhiên, quá trình tiến hành xác minh C/O không ảnh hưởng đến việc giải phóng/thông quan hàng hóa.

- Về mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa tạm nhập: theo quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ:

+ Chỉ có máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án ODA tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

+ Các hàng hóa tạm nhập - tái xuất khác (kể cả trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp) để phục vụ dự án đầu thì không thuộc đối tượng miễn thuế.

Tổng cục thông báo để Quý Bộ, tổng hợp và chuẩn bị nội dung cho kỳ họp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6813/TCHQ-GSQL về việc cung cấp thông tin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.446
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41