Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6769/TCHQ-TXNK năm 2013 ấn định thuế đối với hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6769/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6769/TCHQ-TXNK
V/v ấn định thuế đối với HĐGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3567/HQHCM-TXNK ngày 15/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc ấn định thuế đối với các hợp đồng gia công của doanh nghiệp phá sản, mất tích, bỏ trốn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 11, Điều 23, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (đối với trường hợp cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế tại thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lực); Điều 12, Điều 25, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (đối với trường hợp cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế tại thời điểm Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực) thì căn cứ để cơ quan hải quan ấn định thuế là lượng, trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hóa, mức thuế suất của hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan; tỷ giá tính thuế; phương pháp tính thuế, cơ sở dữ liệu và các thông tin khác theo quy định.

Do đó, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng ấn định thuế, ngoài dữ liệu trên hệ thống còn phải căn cứ vào tờ khai giấy và hồ sơ thực tế xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện theo quy định.

2. Để có cơ sở đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp phá sản, mất tích, bỏ trốn, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo:

- Số lượng các doanh nghiệp phá sản theo Luật định, số lượng các doanh nghiệp mất tích, bỏ trốn trên địa bàn từ năm 2008 đến tháng 10/2013 (chi tiết số lượng từng năm).

- Các biện pháp đã sử dụng theo thẩm quyền đối với các doanh nghiệp này.

Báo cáo đề nghị gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 22/11/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục GSQL, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6769/TCHQ-TXNK năm 2013 ấn định thuế đối với hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180