Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6767/TCHQ-TXNK năm 2013 giải thích một số điều liên quan Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6767/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6767/TCHQ-TXNK
V/v giải thích một số điều liên quan Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sungnam Knitting Mills;
(KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định)
- Công ty TNHH Giấy Phong Đài - Đài Loan.
(KCN Nomura, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 02/SKL/2013 ngày 5/11/2013 của Công ty TNHH Sungnam Knitting Mills và công văn số 66-2013CV/PĐ ngày 01/11/2013 của Công ty TNHH Giấy Phong Đài - Đài Loan về giải thích một số điều liên quan đến Thông tư 128/2013/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề công ty hỏi đã được quy định cụ thể tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Điều 38 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 8 và khoản 9 Điều 11, khoản 1 Điều 20, điểm b khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Sungnam Knitting Mills và Công ty TNHH Giấy Phong Đài - Đài Loan nghiên cứu quy định trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sungnam Knitting Mills và Công ty TNHH Giấy Phong Đài - Đài Loan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6767/TCHQ-TXNK năm 2013 giải thích một số điều liên quan Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123