Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 659/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 659/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 659/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 507/UBND-TM ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “xin được làm thủ tục chuyển khẩu hàng hóa thông thường, được nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng qua cửa khẩu Nghệ An” do Bộ Tài chính chuyển đến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu kinh doanh thông thường phải làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu đầu tiên, không được phép làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

2. Đối với xe ôtô các loại đã qua sử dụng nhập khẩu được quy định tại Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại và Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại – Giao thông vận tải - Bộ Tài chính và Bộ Công an. Theo đó, xe ô tô đã qua sử dụng, có thời hạn tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu không quá 5 năm là mặt hàng nhập khẩu không cần phải có giấy phép. Riêng xe ôtô dưới 16 chỗ ngồi, đã qua sử dụng “chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biền quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thủ tục Hải quan thực hiện tại cửa khẩu nhập”.

3. Đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn số 507/UBND-TM dẫn trên vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Cục HQ Nghệ An (để thực hiện);
- Lưu VT, GGQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 659/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu và xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156