Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6504/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6504/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6504/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1651/HQHN-GSQL ngày 29/9/2010 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các tiêu chí cần quản lý của cơ quan Hải quan đối với hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế:

a. Đề nghị cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ nội dung tại khoản 2, Điều 4, Mục II Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ- TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn và phối hợp với thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế triển khai thực hiện các tiêu chí cần quản lý của cơ quan Hải quan đối với hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế.

b. Trên cơ sở các tiêu chí cần quản lý của cơ quan Hải quan tại điểm a nêu trên và nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7420/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2009 thương nhân có trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế. Sau khi thương nhân xây dựng phần mềm quản lý và kết nối mạng phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế thì Chi cục Hải quan phối hợp với thương nhân tiến hành vận hành thử nghiệm công tác quan lý của Hải quan trên phần mềm hệ thống.

Căn cứ tình hình thực tế, sau thời gian vận hành thử nghiệm phần mềm hệ thống nếu phần mềm hệ thống quản lý đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan thì Cục Hải quan TP.Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả thử nghiệm để Tổng cục xem xét quyết định.

2. Về số lần gia hạn đối với hàng tạm nhập, tạm xuất lưu tại cửa hàng miễn thuế:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ nội dung tại khoản 4, Điều 3, Mục I Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế thực hiện 01 (một) lần gia hạn và thời hạn gia hạn 01 lần không quá 180 ngày cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế:

Ngày 15/6/2010, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ; trong đó có nội dung liên quan đến đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế. Do vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ duyệt ký ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quyết định số 24/2009/QĐ- TTg thì Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế.

4. Về thanh khoản đối với hàng hóa khuyến mãi, hàng hóa dùng thử được phía nước ngoài cung cấp miễn phí cho thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu nội dung quy định tại khoản 5, Điều 104 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và Điều 17, Điều 18 Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn thương nhân và Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế thực hiện dúng quy định hiện hành.

5. Về hồ sơ thanh khoản:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế tiếp tục thực hiện theo quy định về hồ sơ thanh khoản tại Điều 17 Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan tiếp thu nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại điểm 6 công văn số 1651/HQHN-GSQL ngày 29/09/2010 dẫn trên để sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 120/2009/TT-BTC sau khi Thủ tướng Chính phủ duyệt ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6504/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.506

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240