Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6501/VPCP-KNTN về việc công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6501/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6501/VPCP-KNTN
V/v công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

 

Xét Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (văn bản số 32/BC-BCĐ ngày 18 tháng 8 năm 2008); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại việc thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế (nhất là về diện hàng hóa mua bán, tiêu chuẩn hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu của cư dân biên giới và việc quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh tại khu vực biên giới) để ngăn chặn việc lợi dụng mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới nhằm hợp pháp hóa hàng nhập lậu; xây dựng dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 96/TTg ngày 18 tháng 2 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2008.

2. Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát lại việc thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ biên giới vào nội địa.

3. Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các Bộ, ngành liên quan về việc sửa đổi Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải để quản lý xe biển Lào sử dụng tại Việt Nam, tránh sơ hở bị lợi dụng.

4. Việc bổ sung mặt hàng thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm lưu thông thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4576/VPCP-KNTN  ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6501/VPCP-KNTN về việc công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93