Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 65/QLCL-CL1 về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi Lê do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 65/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 65/QLCL-CL1
V/v cấp Giấy CNXX hợp pháp cho lô hàng thủy sản XK vào Chi Lê

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6;
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

 

Theo quy định mới ban hành về điều kiện nhập khẩu thực phẩm thủy sản của Cơ quan thẩm quyền ban hành quản lý an toàn thực phẩm Chi lê, tất cả các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Chi lê phải kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp (Certificate of Legal Origin) do Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp theo mẫu quy định. Sau khi nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNN-QLCL ngày 07/01/2010 giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này (xem Quyết định gửi kèm).

Để thực hiện quy định nêu trên, Cục yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

- Tuân thủ quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp kèm theo lô hàng khi xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Chi-lê.

- Khai báo và chịu trách nhiệm về độ xác thực của thông tin khai báo liên quan đến xuất xứ của các lô hàng thủy sản theo đúng quy định khi đăng ký chứng nhận xuất khẩu vào Chi-lê. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan và cung cấp cho cơ quan thẩm quyền khi có yêu cầu.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc địa bàn Trung tâm vùng phụ trách thực hiện đúng quy định khi xuất khẩu thủy sản vào Chi-lê.

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp theo mẫu quy định (Phụ lục kèm theo). Kiểm tra xác suất thông tin khai báo của doanh nghiệp đối với các lô hàng đã được Trung tâm vùng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp kết hợp với hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản hoặc kiểm tra chứng nhận lô hàng tại doanh nghiệp.

- Cách đánh số Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp: XX0000/00/CLO, trong đó, 2 nhóm chữ và số đầu tiên được quy định tại Phụ lục 3a, Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản ban hành kèm theo Quyết định 118/2008/QĐ-BNN , nhóm chữ cuối cùng (CLO) là tên viết tắt tiếng Anh của Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT T.B.Nga (để biết);
- Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ;
- Hiệp hội CB và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp


Competent Agency Logo

 

CERTIFICATE OF LEGAL ORIGIN

N0 Certificate

 

Exclusive use SERNAPESCA

 

1. AQUATIC RESOURCES

I hereby certify that the aquatic resource identified herein and under the described conditions was obtained by individuals authorized to engage fishing activities in accordance to the standing national and international fisheries regulations applicable in their country of origin

 

COUNTRY OF ORIGIN

 

Common name or vernacular name of the resource:

 

Scientific Name of the Resource

 

Amount (kg):

 

Number of packing units (boxes, tanks, etc):

 

Types of packing units:

£ Box

£ Tank

£ Other (Specify)

Obtained by means of:

£ Extraction

£ Collection

£ Aquaculture

 

 

Name of Officer

 

Signature of Officer

 

Competent Agency

 

Agency Seal

 

Date

 

 

 

 

Day

Month

Year

 

2. FISHERIES PRODUCTS

I hereby certify the aquatic resource used to process the product described herein, and under the described conditions was obtained and processed by individuals authorized to engage in such activities, in accordance to standing national and international regulations applicable in their country of origin

 

COUNTRY OF ORIGIN

 

Common name or vernacular name of the resource

 

Scientific Name of the resource

 

Product:

 

Processing Line:

Amount final product (kg):

 

Number of packing units (boxes, tanks, etc):

 

Types of packing units:

£ Box

£ Barril

£ Others (Specify)

 

 

Name of Officer

 

Signature of Officer

 

Competent Agency

 

Agency Seal

 

Date

 

 

 

 

Day

Month

Year

 

Exclusive use SERNAPESCA

Of Sernapesca

(Firma y timbre)
RECHAZADO

(Firma y timbre)
ACEPTADO

Fecha recepcion

Nombre funcionario

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/QLCL-CL1 về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi Lê do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56