Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 647/TCHQ-GSQL vướng mắc nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 647/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 647/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3043/HQĐNa-NV ngày 17/12/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng:

- Căn cứ khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại năm 2005, thì “Mua bán quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”;

- Thư tín dụng (L/C) là một văn bản được phát hành bởi ngân hàng nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong thư tín dụng.

So với hợp đồng thì thư tín dụng chỉ thực hiện được một nội dung trong hợp đồng là phương thức thanh toán và là chứng từ thanh toán. Do vậy, Thư tín dụng (L/C) không phải là loại giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng.

2. Về hàng hóa chuyển cửa khẩu:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 công văn 8908/BTC-TCHQ ngày 24/6/2009 của Bộ Tài chính, chỉ có hàng hóa là thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của chính doanh nghiệp, nếu đóng chung container với hàng hóa được chuyển cửa khẩu thì mới được chuyển cửa khẩu; hàng hóa kinh doanh do doanh nghiệp nhập khẩu để thực hiện quyền nhập khẩu (mặc dù được đóng chung container với các mặt hàng được chuyển cửa khẩu) và hàng nhập khẩu phi mậu dịch không được chuyển cửa khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 647/TCHQ-GSQL vướng mắc nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.474
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57