Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6364/TCHQ-GSQL về việc xử lý hợp đồng gia công không có sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6364/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6364/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hợp đồng gia công không có sản phẩm xuất khẩu  

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3079/HQHCM-GC ngày 13/10/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý hợp đồng gia công không có sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.1, khoản II, Mục I Thông tư số 116/2008/TT-BTC thì mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công đều phải thể hiện bằng phụ lục hợp đồng và đăng ký các phụ lục này với cơ quan hải quan trước hoặc cùng thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó.

Trường hợp của Công ty TNHH TM Bách Khoa quá thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công nhưng vẫn không có sản phẩm xuất khẩu. Xét trong bối cảnh khó khăn về tình hình tài chính hiện nay, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên. Theo đó Công ty được tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công số SL TI 29/5-08BX với đối tác nước ngoài nhưng phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng với đối tác đặt gia công, trong đó nêu rõ thời hạn xuất khẩu sản phẩm gia công và đăng ký phụ lục này với cơ quan Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra cụ thể việc gia công của doanh nghiệp, nếu xác định nguyên liệu nhập khẩu thuộc hợp đồng gia công số SL TI 29/5-08BX thực tế còn nằm trong kho của Công ty và thuộc hợp đồng gia công số SL TI 29/5-08BX thì cho phép Công ty được tiếp tục sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu và theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng gia công này.

Công ty có văn bản cam kết sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu đúng thời hạn theo thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng gia công.

Việc xử lý vi phạm của Công ty thực hiện theo quy định hiện hành. Các trường hợp tương tự sẽ không được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6364/TCHQ-GSQL về việc xử lý hợp đồng gia công không có sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144