Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 63/GSQL-GQ2 thực hiện quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 63/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/GSQL-GQ2
V/v thực hiện quyền NK của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TM Asahi Chemicals Việt Nam
(Tầng 17, Gemadept Tower, số 2 Bis 4-6, đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 25CVASH ngày 15/1/2013 của Công ty TNHH một thành viên thương mại Asahi Chemicals Việt Nam về việc thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến một số vương mắc khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến Bộ Công Thương tại công văn số 7369/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2012, trong đó nội dung liên quan đến nguồn gốc của hàng hóa do doanh nghiệp FDI mua để thực hiện quyền.

Do vậy, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Bộ Công Thương về nội dung này, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn về thủ tục hải quan sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 63/GSQL-GQ2 thực hiện quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240