Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6283/TCHQ-GSQL về việc xem xét chấp nhận bổ sung C/O mẫu AJ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6283/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6283/TCHQ-GSQL
V/v xem xét chấp nhận bổ sung C/O mẫu AJ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 2191/HQĐNa-NV ngày 03/9/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc xem xét chấp nhận bổ sung C/O mẫu AJ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan; Khoản 2 Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điểm 5 Mục II Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 về hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt:

- Doanh nghiệp có yêu cầu hưởng ưu đãi theo các Hiệp định thương mại tự do đối với lô hàng nhập khẩu thì phải nộp C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Nếu chưa nộp được C/O khi đăng ký tờ khai, doanh nghiệp phải có công văn đề nghị và Chi cục trưởng Hải quan sẽ quyết định việc chậm nộp C/O đó.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cho cơ quan Hải quan.

Vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai là vướng mắc chung khi thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Về vấn đề này, Tổng cục đang trình Bộ hướng xử lý và sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai vẫn thực hiện quy định về nộp C/O tại Điểm 5 Mục II Thông tư số 45/2007/TT-BTC.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6283/TCHQ-GSQL về việc xem xét chấp nhận bổ sung C/O mẫu AJ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142