Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6209/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân làm đại lý.

Số hiệu: 6209/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6209/BTC-TCT
V/v: khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân làm đại lý.
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương.

Triển khai Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 về việc thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các Khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên. Thời gian qua, các Công ty bán hàng đa cấp đã thực hiện nghiêm chỉnh việc khấu trừ thuế này đối với các cá nhân làm đại lý. Tuy nhiên thực tế phần lớn các đối tượng này có thu nhập bình quân dưới 60 triệu đồng/năm nên cuối năm được thoái trả thuế TNCN làm tăng khối lượng công việc xem xét quyết toán, thoái trả thuế của cơ quan thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:
Việc thoái trả thuế TNCN năm 2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1179/TCT-TNCN ngày 03/4/2006 hướng dẫn về việc quyết toán, thoái trả thuế TNCN đối với các cá nhân làm đại lý cho các Tổ chức bán hàng đa cấp.
Từ năm 2006 việc khấu trừ 10 % thuế thu nhập đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện như sau: Trường hợp các cá nhân này tiếp tục làm đại lý cho tổ chức bán hàng đa cấp và dự kiến tổng thu nhập năm không đến 60 triệu đồng thì cá nhân gửi đơn đề nghị Tổ chức bán hàng đa cấp chưa thực hiện khấu trừ thuế 10%, đồng thời gửi đề nghị đến cơ quan thuế địa phương nơi thường trú (là nơi sinh sống) (mẫu đính kèm). Cuối năm, Tổ chức bán hàng đa cấp gửi Cục thuế bản kê khai chi Tiết về họ tên, mã số thuế, số tiền đã chi trả để Cục thuế có cơ sở quản lý và kiểm tra.
Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
-Vụ Chính sách thuế - BTC
- Lưu: VT, PCCS, TNCN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

KHÔNG THỰC HIỆN KHẤU TRỪ 10% THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Kính gửi: (Tên đơn vị làm việc thêm mà có trách nhiệm khấu trừ 10%)…

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………

Tổng thu nhập năm: (năm trước năm đề nghị)…….. .của tôi là:…………

Tôi dự tính tổng thu nhập năm ………. không đến 60 triệu đồng. Vậy tôi làm đơn này, đề nghị ……………………………………….. không thực hiện khấu trừ 10% đối với Khoản chi trả thu nhập cho tôi.

Cuối năm, nếu tổng các Khoản thu nhập của tôi trên 60 triệu đồng tôi sẽ kê khai quyết toán thuế thu nhập tại Cục thuế………..nơi tôi thường trú.

Tôi xin chân thành cảm ơn ./.

                                                                                   ……….., ngày……tháng……năm 200…

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tên Cơ quan thuế nơi thường trú
- Tên Cơ quan thuế nơi chi trả thu
nhập vãng lai.

                                                    Người làm đơn
                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6209/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân làm đại lý.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7