Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 615/GSQL-GQ3 năm 2013 vướng mắc nhập khẩu rượu để làm mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 615/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc nhập khẩu rượu để làm mẫu

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/DHL-VNPT ngày 24/6/2013 của Công ty TNHH CPN DHL-VNPT vướng mắc về việc nhập khẩu rượu để làm mẫu giới thiệu sản phẩm, mẫu thử nghiệm để công bố tiêu chuẩn theo quy định (gửi kèm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đặc biệt Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật để xem xét, trả lời Công ty theo thẩm quyền. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý).

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT - Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cty TNHH CPN DHL-VNPT cv số 27/DHL-VNPT
Đ/c 778 đường Láng TP Hà Nội (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 615/GSQL-GQ3 năm 2013 vướng mắc nhập khẩu rượu để làm mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146