Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6029/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 20/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 6029/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2007, Chính phủ đã nhất trí chủ trương tiếp tục khuyến khích phát triển thương mại đối với vùng khó khăn và đã giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, tổ chức khảo sát, tổng kết, xây dựng và trình Chính phủ đề án về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân, thay thế chính sách trợ giá, trợ cước đối với vùng khó khăn; giao Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi đối với thương nhân kinh doanh thương mại tại vùng khó khăn (Mục 5 - Nghị quyết số 20/2007/NQ-CP ngày 11 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ).

Đến nay đã 6 tháng, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ các đề án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6029/VPCP-KTTH ngày 20/10/2007 về việc thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!