Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5987/TCHQ-GSQL về việc cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5987/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 21/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5987/TCHQ-GSQL
V/v cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK   

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai; Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Lạng Sơn.
- Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

 

Thực hiện kết luận cuộc họp về xây dựng phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK tại văn bản số 1439/TB-TCHQ ngày 31/3/2008, trên cơ sở triển khai đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu”, mã số: 10-N2008, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm để cập nhật, tra cứu cơ sở dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

Theo lộ trình triển khai đề tài giai đoạn I, Tổng cục Hải quan quyết định lựa chọn 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố gồm: Bình Dương; Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh, Lạng Sơn để triển khai cài đặt thí điểm phần mềm kể trên. Để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan có tên trên chuẩn bị các việc như sau:

I. ĐỐI VỚI 5 CỤC HẢI QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHỌN LÀM THÍ ĐIỂM:

1. Có Quyết định thành lập nhóm triển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” tại Cục. Số lượng cán bộ khoảng từ 5 - 10 cán bộ có trình độ về phân loại hàng hóa, về ứng dụng công nghệ tin học bao gồm: 01 Lãnh đạo Cục, đại diện Phòng Nghiệp vụ và một số Chi cục do Lãnh đạo Cục lựa chọn để triển khai cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK. Nhiệm vụ của nhóm phối hợp với Tổ công tác của Tổng cục để triển khai các công việc của đề tài theo hướng dẫn của Tổng cục.

Quyết định thành lập nhóm triển khai thí điểm yêu cầu gửi về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 25/11/2008.

2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng làm việc, máy tính được nối mạng trong dây chuyền thủ tục hải quan tại Chi cục và tại Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố) để phục vụ việc triển khai cài đặt, cập nhật dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

3. Bố trí cán bộ tại Chi cục sưu tập, tổng hợp thông tin về hàng hóa, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu, chủ yếu bao gồm:

- Các mặt hàng thường xuyên XK, NK tại đơn vị, các mặt hàng có xảy ra vướng mắc, khiếu nại trong việc phân loại hàng hóa, cụ thể: Mô tả hàng hóa (tên tiếng Việt, tên tiếng Anh), mã số thuế tham khảo, ký mã hiệu, thành phần cấu tạo, công dụng, chứng thư giám định, xuất xứ, hình ảnh (có thể tra cứu theo chương HS, mặt hàng trọng điểm); So sánh mã số thuế của mặt hàng XK, NK đó nhưng được làm thủ tục ở các đơn vị Hải quan khác nhau.

- Thông tin về doanh nghiệp XNK hàng hóa: Mã số doanh nghiệp, tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt, số giấy phép kinh doanh, ngày cấp phép, địa chỉ, điện thoại, fax, email, quốc gia đầu tư, vốn đầu tư, vị trí nhà xưởng, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chính, hình ảnh.

- Các nội dung cần thiết khác liên quan đến phân loại mặt hàng XK, NK.

II. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN:

Có Quyết định thành lập Tổ công tác của Tổng cục để triển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” gồm:

- 01 Lãnh đạo Vụ Giám sát quản lý và 02 chuyên viên chuyên trách về phân loại hàng hóa thuộc vụ Giám sát quản lý.

- 01 chuyên viên thuộc Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

- Nhóm chuyên viên xây dựng phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổ công tác của Tổng cục phối hợp với nhóm công tác của từng Cục Hải quan kể trên để triển khai thực hiện cho từng đơn vị.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

+ Tuần cuối tháng 11/2008 (hoặc đầu tháng 12/2008): Cục Hải quan Bình Dương (làm trước để rút kinh nghiệm)

+ Tháng 12/2008: Cục HQ Bà Rịa Vũng Tàu và Cục HQ Đà Nẵng (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 1/2009: Cục HQ Đồng Nai và Lạng Sơn (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 4/2009: Tổng hợp kết quả triển khai thí điểm tại 5 đơn vị Cục, rút kinh nghiệm để triển khai cài đặt phần mềm tra cứu mã số trong toàn ngành.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với đ/c Việt Hà, ĐT: 0912698382; đ/c Tân, ĐT: 0903230640 (Thành viên tổ công tác của Tổng cục) hoặc đ/c Ngọc, ĐT: 0913742030 (Cục Hải quan Đồng Nai).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5987/TCHQ-GSQL về việc cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66