Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5895/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng sữa non Prodiet colostrum 15 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5895/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5895/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng sữa non Prodiet colostrum 15

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh,
- Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Trả lời công văn số 3193/HQHCM-TXNK ngày 16/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng sữa non Prodiet colostrum 15, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kết quả phân tích phân loại. Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh, Biên bản đối thoại ngày 30/8/2013 giữa Hải quan tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu và Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tp. Hồ Chí Minh về vụ việc liên quan đến kết quả phân tích và phân loại của Trung tâm PTPL HH XNK chi nhánh tp. Hồ Chí Minh;

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu để thống nhất giải quyết vụ việc.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Trung tâm PTPL HH XNK báo cáo Tổng cục, nêu rõ quan điểm, ý kiến xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm PTPL HH XNK biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Hóa chất Á Châu (thay trả lời),
(Tầng 5, P5.4, Etown 2-364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, HCM);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5895/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng sữa non Prodiet colostrum 15 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7