Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5888/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5888/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5888/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong TĂCN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2013CVT ngày 4/9/2013 của Công ty TNHH TM SX Me Non; công văn số 04/2013 ngày 23/9/2013 của Công ty TNHH TM Nam Chinh về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng chất phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Vụ, Tổng cục như sau:

- Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT; Điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì: “Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%; Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Nội dung quy định này chỉ cho thức ăn chăn nuôi, không cho phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, do đó, cơ quan hải quan đã thu thuế GTGT đối với phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi là 10% và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4582/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2013 (đính kèm) hướng dẫn mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Sau khi Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn trên, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi có công văn số 25/2013/CV-HHTA cho rằng đây là cách hướng dẫn rất chủ quan và không đồng tình với cách hiểu và giải thích của công văn này, vì:

+ Điểm b, khoản 2, điều 6 Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 quy định: “chất phòng trừ và các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Các chế phẩm, các chất phụ gia, chất bổ sung... có nên được xem là chất kích thích tăng trưởng? Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam theo chuyên môn kỹ thuật trong nước và quốc tế đều xem là những chất kích thích tăng trọng.

+ Các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính) liệu có phải là các loại thức ăn bổ sung thuộc nhóm các loại amino axit: lysine, methilnine..., các nguyên liệu khoáng, vi khoáng, các loại chế phẩm enzym, các chất chống độc (antimold), các chế phẩm hấp dẫn lợn con tập ăn (feeding promotion agent), các loại mùi, màu, vị...? Tất cả các loại nguyên liệu này đều xem là các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Thông tư số 06/2012/TT-BTC chỉ ghi tóm tắt là “các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi” thì phải hiểu tất cả các loại nguyên liệu như trên đều là thức ăn chăn nuôi.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thì:

"1. Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.

a) Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn là thức ăn dùng để cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi;

d) Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hay hỗn hợp của nhiều nguyên liệu cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể vật nuôi;

đ) Phụ gia thức ăn chăn nuôi là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi trong quá trình chế biến, xử lý nhằm duy trì hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thức ăn chăn nuôi”.

Đây là vướng mắc của Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT (Thông tư chỉ quy định thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% và mặt hàng các doanh nghiệp nhập khẩu là chất phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi không phải là thức ăn chăn nuôi), do đó, để xử lý vấn đề trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia. Theo Tổng cục Hải quan, nếu căn cứ đúng các văn bản quy định về thuế GTGT thì mặt hàng chất phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi không thuộc loại có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Ý kiến tham gia xin được nhận lại trước ngày 11/10/2013 để TCHQ tổng hợp báo cáo Bộ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Vụ, Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5888/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144