Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5885/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5885/VPCP-KG
V/v: Triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật (TBT) trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và công nghệ

- Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (công văn số 2326/BKHCN-TĐC ngày 11 tháng 9 năm 2006), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị và các Đề án nêu trong công văn số 2326/BKHCN-TĐC nói trên nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2006.

- Yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành các nhiệm vụ nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website CP, Ban XDPL,
  Các Vụ: QHQT, KTTH, NC, CN, TH, NN, TTBC;
- Lưu: VT, KG

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5885/VPCP-KG ngày 16/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật (TBT) trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!