Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 588/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 588/TĐC-ĐGPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 588/TĐC-ĐGPH
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3;
- Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Trị;
- Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng công nghệ Cần Thơ.

 

Ngày 20/3/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư này đã có hiệu lực thi hành và thay thế phần thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, để triển khai thực hiện khoản 3 Mục I Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn như sau:

1. Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN:

a) Sản phẩm, hàng hóa đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Việc quản lý chất lượng thực hiện theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

b) Sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg nhưng không có trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN:

a) Khi doanh nghiệp nhập khẩu đến đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, đơn vị gửi văn bản trả lời doanh nghiệp và cơ quan hải quan, trong đó nêu rõ hàng hóa đăng ký kiểm tra đó không thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong trường hợp Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các đơn vị thực hiện theo yêu cầu của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

b) Trường hợp cơ quan hải quan vẫn yêu cầu giám định đối với loại hàng hóa đó bằng văn bản, các đơn vị thực hiện việc giám định chất lượng theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Cục QLCLHH;
- Lưu VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 588/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.098
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89