Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5873/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5873/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3 thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4626/BGTVT-CQLXD ngày 8 tháng 7 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5667/BKH-QLĐT ngày 30 tháng 7 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 11154/BTC-ĐT ngày 6 tháng 8 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 1506/BXD-KTXD ngày 23 tháng 7 năm 2009) về việc điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện và quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Việc điều chỉnh phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Ban QLDA Thăng Long
(Xóm 2, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5873/VPCP-KTN ngày 27/08/2009 về điều chỉnh giá thép cho gói thầu số 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3 thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.238

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!