Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5870/BTM-KV4 của Bộ Thương mại về việc bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Số hiệu: 5870/BTM-KV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 5870/BTM-KV4
V/v: Bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể

Thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 12/4/2006, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 2246/TM-PC thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo Hiệp định Thương mại ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sri Lanka, hai bên đã thỏa thuận dành cho nhau quy chế đối xử tối huệ quốc. Vì vậy, Bộ Thương mại xin bổ sung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được ban hành kèm theo văn bản số 2246/TM-PC ngày 12/4/2006 của Bộ Thương mại nêu trên.

Bộ Thương mại xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- BTM: Các Vụ I, II, III, XNK, Đa biên, Pháp chế, TMĐT;
- Lưu: VT, KV4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5870/BTM-KV4 của Bộ Thương mại về việc bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213