Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 586/TĐC-HCHQ hướng dẫn về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 586/TĐC-HCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 20/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 586/TĐC-HCHQ
V/v Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3;
- Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT).

 

Ngày 17/5/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 564/TĐC-HCHQ hướng dẫn về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử còn tồn trước khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN và QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành.

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Công văn số 564/TĐC-HCHQ nói trên như sau:

Thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa đạt chất lượng nhập khẩu do Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ Cần Thơ, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố có cửa khẩu cấp kèm theo hồ sơ nhập khẩu.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn bổ sung để các đơn vị biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 586/TĐC-HCHQ hướng dẫn về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13