Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5807/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 5807/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu lá thuốc lá Trung Quốc qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân Cát Khánh

Trả lời công văn số 03-09/CVĐN ngày 03/09/2007 và công văn số 07/10/CV-ĐN ngày 03/10/2007 của Doanh nghiệp Tư nhân Cát Khánh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 21/09/2007, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5095/TCHQ-GSQL trả lời Doanh nghiệp về việc nhập khẩu lá thuốc lá Trung Quốc qua cửa khẩu phụ Phó Bảng tỉnh Hà Giang, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung trả lời tại công văn này để thực hiện.

Việc cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời Doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Giang (để biết và thực hiện)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5807/TCHQ-GSQL ngày 12/10/2007 về việc nhập khẩu lá thuốc lá Trung Quốc qua cửa khẩu phụ do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!