Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5724/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa qua lối mở Pò Nhùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5724/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5724/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa qua lối mở Pò Nhùng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2438/HQLS-GSQL ngày 16/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xem xét lại nội dung chỉ đạo tại công văn số 5271/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 của Tổng cục Hải quan:

Nội dung chỉ đạo tại công văn 5271/TCHQ-GSQL là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và điểm 1 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu, theo đó hàng hóa tạm nhập-tái xuất không là hàng hóa xuất khẩu. Quyết định số 831/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 13/8/2004 của Tổng cục Hải quan cũng chỉ giao Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất khẩu tại Địa điểm này (không phải là hàng hóa tạm nhập - tái xuất).

Việc hiểu về hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu thường hiểu bao gồm cả hàng tạm nhập - tái xuất tái xuất qua cửa khẩu của một số đơn vị Hải quan là chưa chính xác, dẫn đến việc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 831/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 13/8/2003 của Tổng cục Hải quan cho cả hàng tạm nhập - tái xuất tái xuất qua Mốc 23 - Bảo Lâm (nay gọi là lối mở Pò Nhùng) khi chưa có quyết định mở và đặt tên của UBND tỉnh Lạng Sơn (là cơ quan thẩm quyền) là tồn tại thực tế khách quan và nay cần được khắc phục bằng việc kiện toàn cơ sở pháp lý cho lối mở này.

2. Về đề nghị cho hàng hóa tạm nhập - tái xuất được tiếp tục làm thủ tục tại Cửa khẩu Hữu Nghị giám sát tái xuất qua Mốc 23 - Bảo Lâm nay là lối mở Pò Nhùng như thực tế lâu nay thì:

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn biết rõ tình hình thực tế hiện nay và căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu đất liền và Thông tư số 04/2012/TT-BNG ngày 06/09/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm kiện toàn cơ sở pháp lý về hoạt động của lối mở này, cụ thể là có Quyết định mở và đặt tên, quy định rõ phạm vi khu vực lối mở hay Địa bàn hoạt động của lối mở Pò Nhùng, gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các Bộ liên quan theo quy định.

3. Về kiến nghị thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan tại lối mở Pò Nhùng:

Trên cơ sở kiện toàn cơ sở pháp lý đối với lối mở Pò Nhùng của UBND tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan sẽ kiểm tra tình hình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thực tế và nhu cầu quản lý để xem xét Quyết định thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan Pò Nhùng trực thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5724/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa qua lối mở Pò Nhùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37