Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1420/TTg-KTTH về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1420/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1420/TTg-KTTH
V/v thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5853/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 5 năm 2008), ý kiến của Bộ Ngoại giao (công văn số 1881/BNG-UBBG ngày 13 tháng 6 năm 2008), Bộ Công thương (công văn số 5102/BCT-TMMN ngày 17 tháng 6 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4499/BKH-TM&DV ngày 23 tháng 6 năm 2008), Bộ Quốc phòng (công văn số 3631/BQP-KHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2008) về hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu qua các cửa khẩu phụ, lối mở với các nước có chung biên giới; để đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu nhằm hạn chế nhập siêu trong buôn bán biên mậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, chỉ cho phép thông quan hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu là nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất trong nước thuộc danh mục mặt hàng cần nhập khẩu theo phân loại của Bộ Công thương.

Bộ Công thương hướng dẫn danh mục mặt hàng nhập khẩu cụ thể theo từng thời kỳ; chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thống nhất nguyên tắc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất quán theo chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp, nông sản đã qua chế biến, kiểm soát hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản và hạn chế nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở nêu tại điểm 2 này.

3. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu chưa có đủ các lực lượng chức năng, chưa có hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ cho phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, theo đúng quy định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, QHQT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1420/TTg-KTTH về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250