Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5706/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5706/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5706/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3140/HQHCM-GSQL ngày 11/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế trong các khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (khu phi thuế quan):

a) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế trong khu phi thuế quan thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài theo khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế trong khu phi thuế quan, thực hiện như đối với hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan theo khoản 2 Điều 44 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

c) Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế trong khu kinh tế cửa khẩu thuộc khu phi thuế quan được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan vào cửa hàng miễn thuế trong các địa điểm quy định tại Điều 3 Quy chế về kinh doanh hàng miễn thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ):

a) Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa đưa vào nội địa theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009; Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế và Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hành miễn thuế. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế; việc quản lý thực hiện theo chế độ hàng tạm nhập tái xuất và được lưu lại tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn không quá 360 ngày, và được gia hạn 01 lần không quá 180 ngày.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5706/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33