Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5647/UB-TM về việc bổ sung hướng dẫn về việc giải quyết những tồn đọng về giá cả trong cải tạo công thương nghiệp ở thành phố những năm trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5647/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 11/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5647/UB-TM
V/v bổ sung văn bản 3477/QĐ-UB ngày 1/8/1990

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 1991

 

BỔ SUNG HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TỒN ĐỌNG VỀ GIÁ CẢ TRONG CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP Ở TP NHỮNG NĂM TRƯỚC ĐÂY

Theo đề nghị của Ban vật giá và Ban cải tạo công thương nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung phần 1 mục b trong bảng hướng dẫn số 3477/QĐ-UB ngày 1/8/1990 về việc giải quyết những tồn đọng về giá cả trong cải tạo công thương nghiệp ở thành phố như sau:

Ở điểm I: Đối với tài sản thuộc diện trưng mua, thu mua và mua lại.

Mục b: Đối với nhà cửa và các công trình xây dựng khác:

- Giá trưng mua: lấy giá xây dựng mới + trị giá hệ số vị trí cơ sở kiến trúc x 55% x phẩm chất còn lại theo biên bản kiểm kê ban đầu.

- Cách tính giá trị xây dựng mới là dựa theo phương pháp lập dự toán xây lắp căn cứ vào bản vẽ hiện trạng lúc có quyết định trưng mua, giá kinh doanh vật liệu xây dựng tiền công xây dựng bình quân ở thành phố thời điểm tính toán.

- Giá quyền sử dụng đất tính theo đơn giá và hệ số vị trí trong hoá giá nhà cấp 3 cấp 4 đã được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt trong từng thời kỳ.

Như vậy giá đối với nhà cửa và các công trình xây dựng khác bao gồm phần giá xây dựng và giá quyền quyền sử dụng đất.

- Giá mua lại = giá trưng mua x 1,3.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5647/UB-TM về việc bổ sung hướng dẫn về việc giải quyết những tồn đọng về giá cả trong cải tạo công thương nghiệp ở thành phố những năm trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118