Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 561TCHQ/GSQL về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 561TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 561TCHQ/GSQL
V/v Thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Najin Việt Nam
(Xã Trung An - Huyện Củ Chi – Tp. HCM)

 

Trả lời công văn số 15/CV ngày 30/11/2004 của công ty đề nghị hướng dẫn loại hình mở tờ khai cho sản phẩm khuôn đế giầy cho công ty sản xuất bán cho khách nước ngoài, sau đó giao hàng theo chỉ định cho một công ty trong nước để thực hiện hợp đồng gia công. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn 660/CP-KTTH ngày 14/06/2002 của Chính phủ, Mục 1.2 Phần VI Thông tư 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ, Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002, Thông tư 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính thì để được mở tờ khai XNK tại chỗ sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện nêu tại các văn bản trên, trong đó doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm phải dùng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Đối với trường hợp của công ty, sản phẩm của công ty là khuôn đế giầy doanh nghiệp nhận sản phẩm này để làm dụng cụ sản xuất, không sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Do vậy, doanh nghiệp không đủ điều kiện để làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp này không được coi là XK nên công ty không phải làm thủ tục hải quan mà thực hiện theo mua bán nội địa.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Cục HQBD (để biết & thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 561TCHQ/GSQL về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108