Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 558/QLTT-THĐN về việc tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý thị trường ban hành

Số hiệu: 558/QLTT-THĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý thị trường Người ký: Hoàng Minh Tuấn
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 558/QLTT-THĐN
V/v tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 857/TTg-KTN ngày 04/6/2008 về việc “tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông”. Cục Quản lý thị trường yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai các công việc sau:

1. Báo cáo Ban chỉ đạo 127/ĐP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra ngăn chặn mũ bảo hiểm nhập lậu qua biên giới, đồng thời phối hợp quản lý chặt chẽ mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường, phát hiện các trường hợp mũ bảo hiểm giả, nhái nhãn hiệu, không đảm bảo chất lượng và xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trực tiếp phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra về chất lượng mũ bảo hiểm theo hướng dẫn tại văn bản số 264/TTra ngày 19/9/2007 của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lấy mẫu, tiêu chí kiểm định….để xác định chính xác, nhanh chóng mũ bảo hiểm vi phạm về chất lượng.

3. Tổ chức thực hiện chủ trương đã thống nhất giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ về việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đại lý phân phối, bán lẻ trong toàn quốc để người tiêu dùng tham khảo, lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đôn đốc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu yêu cầu các đại lý phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm của mình niêm yết công khai tại địa điểm bán hàng các thông tin về tên và địa chỉ cơ sở sản xuất/xuất khẩu, nhãn hiệu mũ, giá bán.

4. Lập danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm nhập lậu, giả và nhái nhãn hiệu, không đảm bảo chất lượng và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và TW.

5. Trong báo cáo hàng Tuần, các Chi cục báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý, chú ý phân loại MBH nhập lậu, MBH giả, nhái nhãn hiệu, MBH không đảm bảo chất lượng trong khâu sản xuất và lưu thông trên thị trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Cẩm Tú (để báo cáo);
- Vụ KTN, VP Chính phủ
- Lãnh đạo Cục;
- Tổng cục TCĐLCL-Bộ KHCN.
- Cơ quan Đại diện Cục tại TPHCM.
- Lưu: VT, THĐN,

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Minh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 558/QLTT-THĐN về việc tăng cường quản lý mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý thị trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104