Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 556/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giải quyết thủ tục hoàn thuế tạm nhập tái xuất cà phê của Trung Quốc trong các năm 1997-1999

Số hiệu: 556/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 556/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty cà phê  Việt Nam
(Số 5 Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 59 TCT-KDTH/CV ngày 9/2/2006 của Tổng công ty cà phê Việt Nam về việc giải quyết thủ tục hoàn thuế tạm nhập tái xuất cà phê của Trung Quốc trong các năm 1997-1999. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Từ năm 1997 đến năm 1999 Tổng Công ty cà phê Việt Nam đã tạm nhập các lô hàng cà phê hạt của Trung Quốc và tái xuất sang các nước khác theo các tờ khai tại Cục Hải quan Hà Nội:

1. Tờ khai số 6/NTX ngày 23/3/1999

2. Tờ khai số 10/NTX ngày 21/5/1998

3. Tờ khai số 1/NTX ngày 26/11/1999

4. Tờ khai số 11/NTX ngày 26/12/1997

5. Tờ khai số 6/NTX ngày 28/2/1998

Theo trình bày của Tổng công ty cà phê Việt Nam đến nay Cục Hải quan Tp. Hà Nội vẫn chưa tiến hành thanh khoản đối với các tờ khai tạm nhập và đã thực xuất khẩu. Do đó, đến nay Tổng công ty cà phê Việt Nam vẫn bị treo khoản nợ thuế nhập khẩu của các tờ khai trên.

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Hà Nội giải quyết, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng Công ty cà phê Việt Nam được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006, với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty cà phê Việt Nam biết và liên hệ với Hải quan mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để thực hiện);  
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 556/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giải quyết thủ tục hoàn thuế tạm nhập tái xuất cà phê của Trung Quốc trong các năm 1997-1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25