Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 55/BTTTT-VT năm 2011 hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 55/BTTTT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Thị Ngọc Mơ
Ngày ban hành: 07/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/BTTTT-VT
V/v Hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến.

 

Nhằm hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyến, ngày 02/8/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành công văn số 2455/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trong đó tại điểm 2 đã yêu cầu "các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ Internet cho các đại lý Internet ngoài thời gian mở, đóng cửa hàng ngày theo quy định của chính quyền địa phương". Sau một thời gian triển khai, Bộ TT&TT nhận được phản ánh, kiến nghị từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, theo đó các địa phương đã hiểu và yêu cầu doanh nghiệp triển khai biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ theo những cách khác nhau và đề nghị Bộ TT&TT thống nhất thời gian tạm dừng dịch vụ tại các đại lý Internet. Sau khi trao đổi, bàn bạc và lấy ý kiến của các Sở TT&TT, ISP và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện yêu cầu tại điểm 2 công văn nói trên như sau:

1. Về thời gian ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet:

Tại các đại lý Internet, người sử dụng dịch vụ Internet có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau, trong đó có dịch vụ trò chơi trực tuyến. Điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 35 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 quy định "cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên và tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng". Trò chơi trực tuyến là một loại hình trò chơi điện tử, vì vậy việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP quản lý phải tạm ngừng từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Thời gian cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet khác ngoài trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet tuân thủ theo quy định về thời gian đóng mở cửa hàng ngày của đại lý Internet quy định bởi UBND các tỉnh thành phố (theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet).

2. Về biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet:

Biện pháp kỹ thuật và tiến độ triển khai việc ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp trò chơi trực tuyến báo cáo Bộ TT&TT toàn bộ địa chỉ IP (dải địa chỉ IP) của các máy chủ trò chơi trực tuyến trước ngày 30/01/2011. Ngay sau khi nhận được danh sách các địa chỉ IP của các máy chủ trò chơi trực tuyến, Bộ TT&TT sẽ gửi cho các ISP.

b) Các ISP quy hoạch, sắp xếp lại dải địa chỉ IP của các đại lý Internet trước ngày 15/03/2011.

c) Trước ngày 30/03/2011, các ISP triển khai chặn việc truy nhập đến các trò chơi trực tuyến từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

d) Khi có phát sinh thêm các địa chỉ IP mới cho các máy chủ trò chơi trực tuyến (kể cả trường hợp cho hệ thống trò chơi trực tuyến mới được cấp phép hoặc hệ thống trò chơi trực tuyến đang hoạt động), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến có trách nhiệm báo cáo Bộ TT&TT (Vụ Viễn thông) 10 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp trò chơi trực tuyến cho công cộng. Bộ TT&TT sẽ tiếp tục gửi danh sách địa chỉ IP này cho các ISP để các ISP triển khai ngừng cung cấp dịch vụ cho các đại lý Internet theo hướng dẫn tại công văn này.

d) Trước ngày 10 hàng Quý, các ISP có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về số lượng các đại lý Internet, hiệu quả của việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, khó khăn vướng mắc, kiến nghị.

3. Ngoài hướng dẫn về biện pháp kỹ thuật và thời gian ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet nêu trên, Bộ TT&TT lưu ý một số vấn đề sau:

a) Kể từ ngày 30/03/2011, các Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BBCVT-BVHTT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến: "nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép". Do đó, khi phát hiện ra các trò chơi trực tuyến đã cung cấp cho người sử dụng tại Việt Nam mà chưa được sự phê duyệt về nội dung kịch bản và kỹ thuật nghiệp vụ như quy định tại Thông tư liên tịch số 60 về quản lý trò chơi trực tuyến, đề nghị các Sở TT&TT, các doanh nghiệp báo cáo ngay về Bộ TT&TT để Bộ xem xét và có biện pháp xử lý kịp thời. Nội dung báo cáo bao gồm tên và website cung cấp trò chơi; doanh nghiệp phát hành; ngoài ra có thể báo cáo thêm địa chỉ IP của máy chủ cung cấp trò chơi, số lượng người tham gia tại Việt Nam, một số hình ảnh, nội dung trò chơi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 60, hình thức thu phí của doanh nghiệp phát hành trò chơi (nếu có các thông tin trên).

Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn tại công văn này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở TT&TT và các doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ TT&TT để Bộ TT&TT xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Cục QL PTTH&TTĐT;
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Ngọc Mơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 55/BTTTT-VT ngày 07/01/2011 hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server251