Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5450/TCHQ-GSQL năm 2013 quy định về giám sát tại địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại km3+km4 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5450/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5450/TCHQ-GSQL
V/v quy định về giám sát tại địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại km3+km4

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 2116/HQQN-GSQL ngày 29/8/2013 về việc thực hiện nội dung công văn số 6468/BTC-TCHQ ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc quản lý nhà nước về hải quan tại Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tại Km3+Km4, Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ Luật Hải quan, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để ban hành quy định về việc giám sát, quản lý đặc thù như đối với Quyết định số 18/QĐ-HQQN ngày 20/1/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, không ban hành Phương án quản lý nhà nước về hải quan theo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 2116/HQQN-GSQL ngày 29/8/2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5450/TCHQ-GSQL năm 2013 quy định về giám sát tại địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại km3+km4 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98