Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5395/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu sữa từ New Zealand do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5395/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5395/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu sữa từ New Zealand

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/8/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4915/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhập khẩu mặt hàng sữa, đặc biệt là sữa nhập khẩu từ New Zealand có chứa chất Clostridium botulinum gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 29/8/2013, Tổng cục Hải quan nhận được thông báo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam về việc Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand đã nhận được các kết quả khẳng định vi khuẩn được phát hiện trong whey protein concentrate (WPC80) sản xuất bởi Công ty Fonterra không phải là khuẩn Clostridium botulinum. Vi khuẩn được phát hiện là Clostridium sporogenes – là loại vi khuẩn không có độc tố gây hại.

Căn cứ vào thông báo nêu trên của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Việc làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng sữa nhập khẩu từ New Zealand thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; công văn này thay thế công văn số 4915/TCHQ-GSQL ngày 22/8/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/cáo);
- Cục ATTP-Bộ Y tế; Cục XNK – Bộ CT; Cục Thú y – Bộ NNPTNT (để p/hợp);
- Ban QLRR (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5395/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu sữa từ New Zealand do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10