Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 145/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trị giá cho phép và C/O mẫu D áp dụng cho hàng phi mậu dịch nhập khẩu, cụ thể là mặt hàng “sữa các loại”

Số hiệu: 145/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/TCHQ-GSQL
V/v: Quy định về trị giá và C/O hàng PMD nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH TM-DV VINATRA

 

Trả lời công văn số 51122/VN-PMD ngày 22/11/2005 của Công ty về việc trị giá cho phép và C/O mẫu D áp dụng cho hàng phi mậu dịch nhập khẩu, cụ thể là mặt hàng “sữa các loại”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trị giá:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch là vật phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nên thường có số lượng ít, trị giá thấp (trừ một số mặt hàng đơn chiếc nhưng có giá trị lớn). Theo đó, lô hàng “Sữa các loại” với trị giá 23.000 USD là lô hàng có trị giá và số lượng lớn, không thể coi là hàng nhập khẩu phi mậu dịch. Việc nhập khẩu phải được thực hiện như đối với hàng nhập khẩu thương mại.

2. Về việc áp dụng C/O mẫu D

Hiện nay chưa có quy định nào về cấp và chấp thuận C/O mẫu D cho lô hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch. Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với các cơ quan Nhà nước có liên quan về vấn đề này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM-DV VINATRA được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 145/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trị giá cho phép và C/O mẫu D áp dụng cho hàng phi mậu dịch nhập khẩu, cụ thể là mặt hàng “sữa các loại”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25