Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5353/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hợp đồng gia công theo giấy phép của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5353/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5353/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản HĐGC theo giấy phép của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1513/HQLA-NV ngày 29/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về thanh khoản hợp đồng gia công theo giấy phép của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phụ lục điều chỉnh các điều khoản thuộc HĐGC: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 117/2011/TT-BTC, việc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre mở nhiều phụ lục để điều chỉnh một số điều khoản thuộc 02 HĐGC số 01/HD2012-GCXK ngày 16/5/2012 và số 01/BTR-G3B/12 ngày 24/9/2012 nhưng các phụ lục HĐGC này được thông báo với cơ quan Hải quan trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực thì không vi phạm quy định của pháp luật và thực hiện thanh khoản theo quy định.

2. Về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ: Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An kiểm tra cụ thể điều kiện để được áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, nếu trường hợp Công ty đã thực hiện đúng quy định tại các văn bản dẫn trên thì các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ được đưa vào thanh khoản.

Tổng cục Hải quan lưu ý khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ mặt hàng nguyên liệu thuốc lá, các đơn vị Hải quan cần lưu ý để trừ vào số lượng hạn ngạch thuế quan đã được cấp của các doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5353/TCHQ-GSQL năm 2013 thanh khoản hợp đồng gia công theo giấy phép của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144