Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5298/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 5298/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Qua dữ liệu thông tin hệ thống GTT22 thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng rượu Vang với mức giá thấp so với dữ liệu giá và không tiến hành tham vấn (trên hệ thống GTT22 không đánh dấu nghi ngờ); Cụ thể tại tờ khai số 43359/NKD-KVI ngày 24/10/2005 nhập qua Chi cục Hải quan Khu vực I và tờ khai số 18206/NKD-KV4 ngày 14/10/2005 nhập qua Chi cục Hải quan Khu vực IV.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

- Tiến hành tham vấn ngay các lô hàng rượu nói trên theo mức giá các mặt hàng tương tự tại dữ liệu giá là các loại rượu Vang gốc “Cabernet Sauvion” và “Red Wine” nêu tại công văn số 2739/TCHQ để xác định lại giá.

- Kiểm tra lại việc cán bộ xác định giá không làm đúng quy định để mức giá thấp nhưng không đánh dấu nghi ngờ để tiến hành tham vấn, cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5298/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế rượu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!