Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 528/TCHQ/GSQL ngày 12/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 528/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 528/TCHQ/GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 86/HQĐNg/NV ngày 2 tháng 2 năm 2004 của Cục Hải quan Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng không làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với lô hàng nhập khẩu có vận đơn ghi cảng đích là cảng Đà Nẵng hoặc nơi giao hàng là cảng Đà Nẵng; công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố; công văn số 40/CV ngày  tháng 2 năm 2004 của Công ty TNHH TM & đơn vị Bách Võ phản ánh việc Cục Hải quan tỉnh, thành phố; công văn số 40/CV ngày 2 tháng 2 năm 2004 của Công ty TNHH TM&DV Bách Võ phản ánh việc Cục Hải quan TP. Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu như vậy là trái với quy định hiện hành. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện việc làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan; Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003, Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần phải kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định nêu trên thì tổ chức nghiên cứu tổng hợp ý kiến báo cáo đề xuất lãnh đạo Tổng cục xem xét trình Bộ xin chỉ đạo. Trong khi Bộ chưa có quy định hoặc chỉ đạo làm khác các quy định nêu trên thì vẫn phải chấp hành đúng quy định hiện hành.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 528/TCHQ/GSQL ngày 12/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45