Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5240/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5240/TCHQ-GSQL
V/v: gia công tách cọng thuốc lá

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Bộ Công nghiệp 
- Bộ Thương mại

Theo báo cáo của Hải quan các địa phương, hiện nay việc làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhận gia công tách cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài đang gặp một số vướng mắc liên quan đến việc cấp phép như sau:

1- Theo ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 5400/CV-TDTP ngày 28/11/2003 thì “Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá đề nghị nhập khẩu lá thuốc lá để gia công tách cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài cũng được áp dụng quy định tại Điểm 5 Mục V Thông tư số 01/2002/TT-BCN. Doanh nghiệp có công văn đề nghị và hồ sơ liên quan đến việc gia công gửi Bộ Công nghiệp xem xét giải quyết”. Như vậy, theo ý kiến này của Bộ Công nghiệp thì doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá để gia công tách cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài phải có giấp phép của Bộ Công nghiệp.

2- Tuy nhiên, tại công văn số 6480/TM/KH-ĐT ngày 24/12/2004 trả lời Công ty Thương mại Toàn Năng, Bộ Thương mại lại có ý kiến như sau: “Do hợp đồng gia công không bao gồm việc tạm nhập khẩu thiết bị để sản xuất gia công thuốc lá, nên Công ty Thương mại Toàn Năng trực tiếp làm việc với Hải quan cửa khẩu để được giải quyết thủ tục gia công theo quy định”. Nếu theo ý kiến này của Bộ Thương mại thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá để gia công tách cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài không cần phải xin giấy phép như ý kiến trên đây của Bộ Công nghiệp mà đến thẳng Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục hải quan.

3- Do 2 Bộ còn có ý kiến khác nhau như nêu tại Điểm 1 và 2 trên đây, nên việc làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhận gia công tách cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài đang gặp vướng mắc. Tổng cục Hải quan xin sao gửi kèm theo công văn số 5400/CV-TDTP ngày 28/11/2003 của Bộ Công nghiệp, công văn số 6480/TM/KH-ĐT ngày 24/12/2004 của Bộ Thương mại và đề nghị 02 Bộ có ý kiến thống nhất về vấn đề cấp phép nêu trên để tháo gỡ vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với gia công mặt hàng này.

Tổng cục Hải quan rất mong nhận được sự hợp tác của 02 Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5240/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc gia công tách cọng thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3