Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5400/CV-TDTP ngày 28/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc gia công tách cọng thuốc lá

Số hiệu: 5400/CV-TDTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5400/CV-TDTP
V/v gia công tách cọng thuốc lá

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 5691/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 11 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc gia công tách cọng thuốc lá, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5 Mục V Thông tư số 01/2002/TT-BCN ngày 26 tháng 2 năm 2002 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP quy định: “Đối với các trường hợp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để phục vụ xuất khẩu, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và hồ sơ liên quan đến kế hoạch xuất khẩu”.

“Nguyên liệu thuốc lá” được hiểu là thuốc lá lá dưới dạng lá rời, lá đã sơ chế, tách cọng hoặc thuốc lá sợi và các chế phẩm thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá (tại Khoản 3 Điều 3 NĐ76). Cụm từ “Để phục vụ xuất khẩu” bao gồm xuất khẩu sản phẩm thuốc lá và xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá đã gia công chế biến. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép xây dựng sản phẩm thuốc lá đề nghị nhập khẩu thuốc lá lá để gia công tác cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài cũng được áp dụng quy định tại Điểm 5 Mục V Thông tư 01/2002/TT-BCN. Doanh nghiệp có công văn đề nghị và hồ sơ liên quan đến việc gia công gửi Bộ Công nghiệp xem xét giải quyết.

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2003 áp dụng Hạn ngạch thuế quan đối với nguyên liệu thuốc lá lá nhập khẩu. Bộ Thương mại đã có Thông tư số 04/2003/TT-BTM ngày 10 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam. Tại Điểm 5 Mục IV của Thông tư nêu trên có quy định: “Thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu thuốc lá lá nguyên liệu... có nhu cầu bổ sung hoặc xin cấp mới hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu thì gửi đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan về Bộ Thương mại để được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan phải có xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành về nhu cầu nhập khẩu phục vụ hàng xuất khẩu”.

Đề nghị Tổng cục Hải quan áp dụng các quy định nêu trên (có ý kiến giải quyết từng trường hợp cụ thể của Bộ Công nghiệp và giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại) để giải quyết thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá lá của doanh nghiệp để gia công tác cọng thuốc lá cho thương nhân nước ngoài.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5400/CV-TDTP ngày 28/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc gia công tách cọng thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150