Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5182 TM-ĐT ngày 12/12/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu bơm thuỷ lợi

Số hiệu: 5182TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 12/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5182 TM-ĐT
V/v: nhập khẩu bơm thủy lợi

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- UBND Tỉnh Phú Thọ
- Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi I

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ qui định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM/ĐT ngày 30/7/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định trên.
Căn cứ  Nghị định số 88/1999/NĐ-CP  ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu;
Căn cứ các văn bản:

1. Quyết định số 3694/QĐ-UB ngày 29/10/2001 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt BCNCKT Đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tuy Lộc;

2. Quyết định số 2513/QĐ-UB ngày 07/08/2001 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm lắp đặt thiết bị công trình phục hồi nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Tuy Lộc;

3. Văn bản số 664/TCTI/CV ngày 09/12/2002 của Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 1 về việc nhập khẩu bơm thuỷ lợi để đầu tư.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng Công ty xây dựng Thuỷ lợi 1 nhập khẩu bơm thuỷ lợi để đầu t­ cho trạm bơm Tuy Lộc  theo hợp đồng số FVN- 0234 ngày 09/11/2002 ký với công ty FKYGT INTERNATIONAL (Thuỵ Điển)

Trị giá hợp đồng: 97.000 USD, CIF cảng Hải Phòng.

2. Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi 1 là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nói trên theo các qui định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng được nhập qua cửa khẩu TP Hải Phòng.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5182 TM-ĐT ngày 12/12/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu bơm thuỷ lợi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status