Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 509/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu của liên doanh

Số hiệu: 509/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 509/TCHQ-KTTT
V/v: Chính sách thuế đối với hàng thanh lý của liên doanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ban thanh lý công ty liên doanh thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh
35 Bến Tàu, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 01/CV-LDTS ngày 13/01/2006 của Ban thanh lý Công ty LD Thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu của liên doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc làm thủ tục để hợp thức hóa sử dụng 02 chiếc xe ôtô của Liên doanh thuộc phạm vi thẩm quyền của cơ quan công an. Đề nghị Ban thanh lý liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về nghĩa vụ thuế:

Theo quy định của Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Công ty liên doanh phải có văn bản quyết định để phía Việt Nam sử dụng xe sau khi liên doanh chấm dứt hoạt động. Căn cứ quyết định của Công ty Liên doanh, Công ty phải liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe ôtô nêu trên để thực hiện thủ tục truy nộp thuế. Công ty liên doanh là người thực hiện việc truy nộp thuế này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban thanh lý Công ty LD Thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 509/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu của liên doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196